Autobusová doprava

Chomutov

Autobusová doprava - Blašková Gabriela

Smetanovy sady 1553

Jirkov 431 11

IČO: 63162211

Autobusová doprava - ŠKOBLA s.r.o.

Generála Svobody 1718

Jirkov 431 11

IČO: 02865343

Telefon: +420 777 092 062 - pan Jaroslav Blaško

Email: blaskobus@seznam.cz